Kanker en Natuurlijke behandelingen

Onderzoek naar de effecten van kanker en Natuurlijke behandelingen

Kanker en Natuurlijke behandelingen

Nadat wij dierbare familie en vrienden helaas verloren aan kanker zijn wij zelfstandig een diepgaand onderzoek gestart naar de best mogelijke natuurlijke behandelingen voor verschillende vormen van kanker.

We zijn gestart om te onderzoeken welke methoden en behandelingen het beste werken voor verschillende diagnoses van kanker.

Statistieken over behandel-resultaten

Doordat statistieken in onderzoeksresultaten vaak een vertekend beeld geven, is het belangrijk om de statistieken over behandelresultaten goed te doorgronden, alvorens af te gaan op de gepresenteerde resultaten die we in de media en internet kunnen vinden.

Als voorbeeld; een 40% genezend behandelresultaat heeft een 100% dodelijke afloop voor de overige 60% van de onderzochte groep.

Een dodelijke afloop is voor de achterblijvende gezinsleden, familie, vrienden etc een groot verlies dat bij velen nog dagelijks voelbaar blijft.

Het verzoek aan ons onderzoeks-team

Onze dierbaren en en de nabestaanden verzochten ons om de best mogelijke natuurlijke behandelingen te realiseren voor de verschillende diagnoses kanker.

Zij verzochten ons met klem om te blijven onderzoeken wat kanker precies is. En welke processen ziekmakend zijn en ook welke processen herstellend werken. Dit om de beste preventie voor kanker mogelijk te maken.

Onze dierbaren ontdekte dat er veel geschreven wordt over kanker, maar zelfs de deskundigen en specialisten veelal geen enkel idee hebben wat kanker precies is.

Twee verschillende zienswijzen over kanker

In de Westerse geneeswijze wordt kanker gezien als de mutatie van een gewone gezonde lichaamscel in een aggressieve tumorcel. Deze tumorcel groeit ongecontroleerd en deelt zich in vele andere tumor cellen.

In de Westerse geneeswijze wordt het doden van tumorcellen gezien als de enige effectieve manier om kanker te bestrijden.

In de Natuurlijke geneeswijze wordt de achterliggende oorzaak anders gezien. Bij DisorderFree.org kijken wij tweeledig naar de tumorcel en haar cel-omgeving.

Bij de cel-omgeving kijken we naar de stressfactoren rond de tumorcellen. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar ontstekingsbelasting door disorders, antioxidanten, vrije radicalen, oxidatieve stress, DNA-mutaties, lichtkracht, voedingsstoffen, zelf-herstellend vermogen van het lichaam etc.

Naast de cel-omgeving kijken wij ook naar onze natuurlijke cel vernieuwing. Bij onze natuurlijke cel-vernieuwing zien we dat telkens wanneer uw lichaam een nieuwe lichaamscel aanmaakt, de oude lichaamscel wordt afgevoerd. Stagneert deze afvoer van oude lichaamscellen echter en hopen deze zich op in uw lichaam, dan ontstaat er een soort ‘composthoop van oude lichaamscellen’. Wanneer deze composthoop gaat ‘rotten en ontbinden’ dan ontstaan tumorcellen.

In de Natuurlijke geneeswijzen worden het versterken van de cel-omgeving en het activeren van het opruimproces van oude lichaamscellen gezien als de meest effectieve manier om tumorcellen te verwijderen.

Angst bij het maken van een keuze

Wij zien en begrijpen de angst na een diagnose van kanker door uw behandelaar (arts en/of therapeut). Na het ontvangen van uw diagnose adviseren wij u om in rust een keuze te maken die het beste bij u past. Deze keuze in een open gesprek te delen met uw behandelaar. Daarbij de mogelijkheden van de behandelingen goed te onderzoeken.

De diagnose kanker wordt door veel mensen gezien als een begin van een ziekteproces met de dood als gevolg. De vele voorbeelden van genezing na de diagnose kanker laten het tegendeel zien.

Wij verzoeken behandelaars om patienten in openheid de verschillende behandelmogelijkheden uit te leggen.

Ons doorlopend onderzoek

Ons doorlopende onderzoek naar kanker en Natuurlijke behandelingen.

In ons onderzoek werken wij samen met artsen en therapeuten die patienten behandelen met de diagnose kanker.

Als eerste stap bieden wij als Intake een fysieke scans aan om te achterhalen welke disorders (virussen, bacteriën, parasieten, schimmels, chemische stoffen etc) zich in het lichaam bevinden en gerelateerd kunnen worden aan de diagnose. Hierbij maken wij gebruik van de duidelijke relaties die zijn gevonden in de medische en biologische onderzoeken wereldwijd van verschillende geneeswijzen, hoe disorders leiden tot verzwakking en ziektes.

Vervolgens bieden wij Natuurlijke behandelingen aan met de focus op:

 • 1: Schoonmaken van uw lichaam
 • 2: Maximaal ondersteunen van de herstelkracht van uw lichaam
 • 3: Maximaal ondersteunen van een gezonde celvernieuwing

Naast de fysieke kijk op uw lichaamsprocessen bekijken wij uw diagnose ook vanuit een Systeem geneeskundige wijze. Hierbij bekijken wij ook de mentale processen die gerelateerd kunnen worden met uw diagnose.

We zien dat bijvoorbeeld stress en onverwerkte traumatische ervaringen een negatieve uitwerking hebben op de herstelkracht en de gezonde celvernieuwing in uw lichaam.

Aanvullend zien wij sterke verbeteringen bij mensen die een gezonde levenstijl hebben tijdens en na afloop van de behandelingen. Het fysieke lichaam heeft dan meer kracht om te herstellen.

We zien dat mensen die actief hun fysieke lichaam ondersteunen in het herstelproces en daarbij openstaan voor het verwerken van onverwerkte traumas de beste herstelresultaten behalen.

Duur van het schoonmaakproces

Uit onze ervaring zien we volgende tijdsduren:

 

Proces Omschrijving Duur van de behandeling (indicatie)
Schoonmaakproces 1 Voorstadium kankercel ontwikkeling 9 maanden (6 maanden behandeling + 3 maanden immuun-ondersteuning)
Schoonmaakproces 2 Diagnose kanker in één deel van het lichaam 12 maanden (6 maanden behandeling + 6 maanden immuun-ondersteuning)
Schoonmaakproces 3 Diagnose kanker in meerdere delen van het lichaam 18 maanden (6 maanden behandeling + 12 maanden immuun-ondersteuning)

 

Noot: Wanneer reeds andere behandelingen hebben plaatsgevonden, dan kan dit de duur beinvloeden. Bij het gebruik van langdurige chemo, hormoon- en/of immune-therapie is de gemiddelde schoonmaakduur 6 maanden langer. Bij iedere diagnose van kanker zien wij als aanvulling op onze behandelingen positieve resultaten bij; Zhineng oefeningen, lichaamsmassages met speciale kruidenoliën en activering van medariaanstelsels middels accupuntuur.

Neem deel aan ons onderzoek

Ons onderzoek bestaat uit (deel 1):

 • Intake door uw behandelaar (arts of therapeut)
 • Physical scan voor het achterhalen van de co-infecties
 • Bestuderen van het Medisch dossier
 • Behandelvoorstel
 • Start van de Natuurlijke behandeling
 • Controles na drie maanden, zes en twaalf maanden
 • Voor proces 3 aanvullend een controle na zestien maanden

Ons onderzoek bestaat uit (deel 2):

 • Informatie mbt voortgang van uw behandelaar
 • Maandelijks online voortgang check (korte vragenlijst)
 • Verwerking informatie
 • Presenatie van de resultaten
 • Advies behandelprotocol

 

Neem deel aan ons onderzoek

Select your Natural Treatment now!

Send me more information