Gehoorherstel methoden

Onderzoek naar de beste methoden om gehoor te herstellen

Onjuiste diagnoses

De diagnose ‘uw trilharen zijn kapot’ is veelal onjuist. Dit is een veelgehoorde uitleg aan mensen met gehoorverlies of ouderdomsdoofheid. Uit onderzoeken blijkt echter dat dit in veel situaties niet klopt.

Vaak is er een andere oorzaak voor uw gehoorverlies of ouderdomsdoofheid. Een oorzaak die wij kunnen behandelen.

Medicijnen zoals Antibiotica kunnen als bijwerking de trilharen laten verharden, waardoor gehoorverlies kan optreden.

Korte uitleg over ons gehoorstelsel

Het slakkenhuis (Endolymph Perilymph) in ons oor zet geluid om in electrische impulsen. Tussen ons slakkenhuis en onze hersenen worden de electrische impulzen gefilterd voor ruis. Wanneer het filtersysteem niet of onvoldoende de ‘impuls-ruis’ uitfiltert, dan zijn onze hersenen minder in staat om van de electrische impulsen duidelijke gehoor-informatie te maken. Het resultaat is dan verminderd kunnen horen.

Moeite hebben in groepsgesprekken zijn veelal de eerste tekenen van gehoorverlies of ouderdomsdoofheid. Tijdens individuele gesprekken is horen vaak langer mogelijk.

Dit ontdekten wij samen met onze testgroep

In onze testgroep hebben wij gezien dat er met weinig middelen een grote verbetering is te behalen.

We hebben regelmatig mooie en ontroerende situaties meegemaakt waarbij geliefden en/of familileden die elkaar al enkele jaren niet meer konden verstaan tijdens de gehoortrainingen weer hele gesprekken met elkaar konden voeren.

Mensen in de testgroep konden na onze natuurlijke behandelingen en gehoortrainingen veelal zonder gehoorondersteuning weer voldoende horen om aan het sociale verkeer deel te nemen.

Activeren van het filtersysteem

Tijdens ons onderzoek ondekten wij dat het relatief eenvoudig is om de filterfunctie in het gehoorsysteem weer actief te krijgen.

De oefeningen hebben die wij in de testgroep hebben uitgevoerd zijn vastgelegd. De technologie die nodig is om mensen thuis hun filtersysteem weer te kunnen laten trainen is in conceptvorm uitgewerkt.

Aangezien gehoortrainingen en de benodigde technologie verder doorontwikkeld moeten worden om producten te kunnen maken voor het thuis oefenen, zullen wij onderzoeken of er technologie-partners en fondsen zijn om in samenwerking deze vorm van gehoorherstel mogelijk te maken.

Select your Natural Treatment now!

Send me more information